grijze met jong

grijze met jong (© Helma van Dijk)

 

Oprechte bezorgdheid over het voortbestaan van vele kangoeroe- en wallaby soorten.

Kangoeroes werden door de Britse wereldreiziger James Cook in 1770 ontdekt. Drie jaar later bracht hij de eerste levende kangoeroes mee naar Engeland, als een geschenk voor koning George III. Al snel volgden er meer dieren richting Europa.
De dieren zijn al honderden jaren buiten Australië bekend en hebben al heel lang bewezen zich buiten dit continent prima te kunnen handhaven en voortplanten. De Buideldieren (de placenta loze zoogdieren) waartoe de kangoeroes behoren, zijn de meest bijzondere zoogdieren op aarde. Een reden temeer om er zorgvuldig mee om te gaan en deze prachtige dieren te behoeden voor een mogelijke ondergang. Omdat men in Australië in het algemeen niet erg respectvol omgaat met deze unieke dieren, is er alles aan gelegen dat juist landen buiten Australië hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Een groot aantal van ‘onze'( van de West-Europa aanwezige) soorten wordt in Australië met uitsterven bedreigd.
Ook de wetenschap in Australië over deze diersoorten loopt vaak achter op de kennis van de liefhebbers in Europa, zo blijkt bijvoorbeeld uit een recent onderzoek van biologen in het Wilsons Promontory National Park in Australië. Zij publiceerden dit op 1 juli 2011 op de nieuwswebsite LiveScience. In hun onderzoek ontdekten de Australische wetenschappers dat men er niet klakkeloos van uit moet gaan dat een joey (een jong) in de buidel van een vrouwtjeskangoeroe ook daadwerkelijk haar eigen jong is. Deze bevinding werd al in 2009 gepubliceerd in een verenigingsblad van hobbyisten in Nederland (!!!).

Bennett wallabie (© Helma van Dijk)

Bennett wallabie (© Helma van Dijk)

De feiten over kangoeroes in Australië
Jaarlijks worden miljoenen kangoeroes afgemaakt in wat wordt beschouwd als ‘s werelds grootste slachting van in het wild levende dieren! Vele filmpjes waarin dit soort gruweldaden te zien zijn, worden als dermate aangrijpend bschouwd dat deze bij YouTube worden geblokkeerd met een leeftijdsslot.
Elk jaar worden omwille van de kangoeroe-industrie miljoenen dieren gedood, om hun vlees voor menselijke  consumptie of voor honden- en kattenvoer en om hun huiden, onder andere voor schoeisel.
De joey’s van de afgeslachte kangoeroemoeders worden neergeschoten, doodgeknuppeld, onthoofd, doodgeschopt of simpelweg achtergelaten om daar een langzame dood te sterven.
De oudere die weten te ontkomen, sterven van de honger, stress en kou. Joey’ zijn, nadat ze de buidel voor het eerst verlaten, nog voor lange tijd, gemiddeld een jaar, afhankelijk van moedermelk. Honderdduizenden joey’s  sterven op deze manier elk jaar in Australië ten behoeve van de kangoeroe-industrie.

Bennett wallabie (© Helma van Dijk)

Bennett wallabie (© Helma van Dijk)

Kangoeroes zijn geen plaag zoals velen ons willen doen geloven, maar leven in het grootste gedeelte van Australië op een kritieke dichtheid van minder dan 3 tot 5 dieren per vierkante kilometer. Sinds 2001 zijn de aantallen met 65 % tot 80% gedaald. De slachting gaat twee tot drie keer zo snel als de dieren zich kunnen voortplanten. In totaal zijn er inmiddels 10 soorten Kangoeroes als gevolg van deze wrede handel uitgestorven (!!!) en wordt nog eens een veelvoud aan soorten met uitsterven bedreigd.

grijze met jong

grijze met jong

Kangoeroes worden niet voor de industrie gefokt, maar in het wild ‘s nachts opgejaagd en zonder enig toezicht van dierenartsen of dierenwelzijnsautoriteiten afgeslacht. Kangoeroes worden niet gedood om de landbouw te beschermen of omwille van dreigende ‘overbevolking’, ze worden genadeloos afgeslacht voor de miljoenen winstopbrengst.

Rode reuzenkangoeroe met joey (© Helma van Dijk)

Rode reuzenkangoeroe met joey
(© Helma van Dijk)

Kangoeroes vermeerderen zich slechts met één jong per jaar, 60 tot 80 procent hiervan sterft voordat ze de volwassenheid hebben bereikt. De gruwelijke jacht door mensen zorgt er mede voor dat de gemiddelde leeftijd van in het wild levende kangoeroes 5 jaar is, in gevangenschap kunnen zij een leeftijd van 28 jaar bereiken.

Rode reuzenkangoeroe (© Helma van Dijk)

Rode reuzenkangoeroe
(© Helma van Dijk)

Onder meer RSPCA Australia (dierenwelzijnsorganisatie) heeft in haar jaarverslag van 2002 oprechte bezorgdheid geuit over het lot van de kangoeroes en hun joey’s die worden gedood voor de industrie. Echter, ook dit baat niet, de grootschalige slachting gaat onverminderd door.

Eind 2009 heeft Bob Irwin, de vader van ‘Crocodile Hunter’ Steve, een opvallende oproep gedaan aan zijn landgenoten: “exporteer geen kangoeroevlees, want dan zijn die dieren binnen de kortste keren uitgeroeid”. “Kangoeroes planten zich, in tegenstelling tot wat mensen denken, eigenlijk maar traag voort”, zegt Nikki Sutterby. Zij is coördinator bij de Australia Society for Kangaroos. Haar organisatie pleit zelfs voor een internationale boycot van kangoeroevlees, zoals dat eveneens plaatsvond met bijvoorbeeld zeehonden. “Kangoeroes sterven vaak een erg pijnlijke dood”, volgens Sutterby. “Wat veel mensen niet weten is dat ze niet gefokt en geslacht worden zoals vee. Ze worden in het wild afgeschoten. De joey’s worden veelal doodgeknuppeld.”

Op 7 september 2011 heeft ook het Wereld Natuur Fonds (WWF) opnieuw gewaarschuwd dat meer inheemse soorten zullen uitsterven als Australië haar meest iconische dieren niet zal gaan beschermen. “Sinds de komst van de Europeanen zijn vele van 57 kangoeroe- en wallaby-soorten bedreigd”, zegt WWF-manager Michael Roache. “De huidige methoden ter bescherming volstaan niet”. Het WWF heeft een actieplan opgesteld voor Bedreigde Australische kangoeroesoorten, dat plan moet 21 soorten behoeden voor uitsterven.

Een kleine greep uit de organisaties binnen Australië die bezorgd zijn over het

voorbestaan van kangoeroes:

www.australiansocietyforkangaroos.org

www.savethekangaroo.com

www.saveajoey.org.com

A u s t r a l i a n Wi l d l i f e P r o t e c t i o n Ra a d

www.awpc.org.au

N a t i o n a l e K a n g a r o o P r o t e c t i o n C o a l i t i o n

www.kangaroo-Protection-coalition.com

S t o p K a n g a r o o K i l l i n g

www.stopkangarookilling.org

C a n b e r r a Ro o s

www.canberraroos.com

K a n g a r o o L i v e s

www.kangaroolives.com

N o ‘ R o o

M e a t   www.nokangaroomeat.org    www.wwf.au

En een aantal links ter onderbouwing van de bovenstaande teksten met

schokkende beelden op YouTube filmpjes:Afspraken die organisaties maken met de overheid worden massaal genegeerd en met voeten
getreden. De bezorgdheid over het voortbestaan van vele unieke diersoorten, en van kangoeroes in
het bijzonder, is binnen Australië groot. Daarom heeft de Australische regering al vele decennia
geleden de export van de levende inheemse dieren verboden. Dat betekent dat er ook in de toekomst
nooit meer levende buideldieren uit Australië zullen komen en dat degenen die deze soorten houden en
fokken aangewezen zijn op de dieren die hier al vele tientallen jaren lang worden gefokt.

Het is niet alleen onze laatste kans, het is zelfs onze morele plicht om het

handjevol kangoeroesoorten dat wij nog bezitten uiterst zorgvuldig te beheren.

Het gaat om het voortbestaan van deze unieke diersoorten.

Kangoeroes en wallaby’s verdienen ons respect en onze volledige bescherming.

Een op drogredeneringen gebaseerd houderijverbod past daar niet bij.

Met oprechte zorg,

Helma van Dijk